Welkom

Deze website is een initiatief van de Stichting Vrienden van de Mauritiuskerk, die gevormd wordt door een groep vrijwilligers die zich inspant om dit fraaie gebouw met ondubbelzinnige historische waarden als parel van Silvolde te behouden.

Silvolde Schrijft Geschiedenis!